Uniforme Voorwaarden Horeca

UVH

Uniforme Voorwaarden Horeca

Onderstaand vindt u de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke Horeca Nederland.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Uniforme Voorwaarden Horeca, deze liggen tot inzage in het hotel. Of in te zien via deze onderstaande links:
– Nederlands: www.khn.nl/uvh-nl