Uniforme Voorwaarden Horeca

UVH

Uniforme Voorwaarden Horeca

Onderstaand vindt u de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke Horeca Nederland.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Uniforme Voorwaarden Horeca, deze zijn in te zien via:
– Nederlands: www.khn.nl/uvh-nl